Socialpedagog­utbildning

Glada och rosiga deltagare
Glada och rosiga deltagare på en filosofisk promenad Foto: Farbror Fjodor
Glada och rosiga deltagarekanottur på Lagan

Socialpedagogutbildningen på Värnamo folkhögskola är till för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar.

Utbildningen socialpedagog är till för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara som resursperson i skolor, behandlingshem och LSS-stöd.

Studierna byggs upp kring teori som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor.

Du får chansen att lära känna dig själv på ett djupare plan, vilket också är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete med andra.

Yrket

Arbetet som socialpedagog kan vara såväl förebyggande som behandlande. Arbetet innebär att förändring sker via en relation mellan pedagog och klient.

Kunniga och professionella pedagoger behövs för att möjliggöra en nystart för klienterna. Du kommer dock att möta krav och förväntningar från många olika håll. Beroende på var du väljer att arbeta kommer dina arbetsuppgifter att se olika ut. För klienter är du såväl en fostrare, lärare som medmänniska och ett föredöme

Utbildningen

Detta är en kurs som omfattar fyra terminer. Kursplanen betonar kunskap om destruktivt beteende, behandlingsmetoder, människosyn, samtalsmetodik, etik och samhällssyn.

I kursen ingår även två längre praktikperioder, förlagda till något behandlingshem eller liknande.

I kursen ingår att du själv dokumenterar din egen lärprocess. Kursen är processinriktad vilket bidrar till din personliga utveckling och lärande genom utbyte av erfarenheter, tankar, värderingar och reflektioner mellan deltagarna.

Innehåll

Kursen inleds med gruppbygge där kursdeltagarna får tillfälle att lära känna varandra.

Under första terminen koncentreras studierna främst kring grundläggande kunskaper i beteendevetenskap, samhällskunskap samt socialt arbete.

Under andra terminen används större delen av terminen för praktik (Arbetsplatsförlaga studier, APS). Under terminen görs en kortare studieresa. Under termin två och tre tas ämnen som kriminalitet och sociologi upp.

Tredje terminen används större delen av tiden till praktik (APS).

Under senare delen av terminen görs en längre studieresa till en plats som kursdeltagarna själva bestämmer. All undervisning vävs samman med praktik (APS), teori, praktik, studiebesök och föreläsningar.

Kursmoment

Beteendevetenskap

 • Behandlingsmetodik 
 • MI (Motiverande samtal)
 • Personlig utveckling
 • Psykologi, socialpsykologi
 • Kultursociologi
 • Skapande verksamhet, bildberättelse
 • Samtalsmetodik

Samhällsvetenskap

 • Nutida svenskt samhällsliv
 • Värderingsfrågor
 • Jämställdhet

Socialt arbete

 • Socialtjänst/sociallagstiftning
 • Sociala problem
 • Missbruk

Socialt behandlingsarbete

 • Social förändring
 • Problemlösning för den enskilda människan
 • Öka människors välbefinnande