Profil: AKO

En paus på en av våra resor.
En paus på en av våra resor.

AKO (Aktivitet Kunskap Orientering) är en av profilerna på Baskursen på Värnamo Folkhögskola. AKO riktar sig mot deltagare med psykisk ohälsa.

Detta är en profil som passar dig som lägger vikt vid din psykiska hälsa, vill lära dig något nytt, komma ut och träffa folk, upprätthålla det du redan vet och kan, samt få nya vidgade vyer. Vi läser en del ämnen tillsammans medan

andra utformas individuellt. Vi gör studiebesök efter

intressen och önskemål. Kurserna ges två dagar i veckan och inga särskilda förkunskaper krävs. Man jobbar i sin egen takt utan stress och press.

Vi lär oss engelska, iPad och datorkunskap, biblioterapi, idrott och friskvård, samhällskunskap och klasstimme. Möjlighet finns att välja andra kurser, till exempel drama och bild.