Baskurs

Baskursen passar dig med funktionsvariation som vill studera på folkhögskola för att få nya kunskaper och infallsvinklar. Du kan välja mellan olika profiler beroende på dina intressen

Utbildningen innehåller en stor variation av teoretiska och praktiska moment. En gång varje läsår erbjuder vi en resa utomlands för de som vill och kan. Vi gör också studiebesök och dagsutflykter för att vidga vyerna. Alla resor förbereds och efterarbetas i skolan. Vi lägger stor vikt vid hälsa och välbefinnande och skolans hälsoinriktning löper som en röd tråd genom våra kurser.

Baskursen har tre olika profiler där man läser på heltid eller deltid. Vi tar hänsyn till deltagarnas olika inlärningsstilar och pedagogiska önskemål och behov.

Välj en profil

PROFIL: AKO (Aktivitet, kunskap, orientering)

Detta är en profil som passar dig som lägger vikt vid din psykiska hälsa, vill lära lite nytt, komma ut och träffa folk, upprätthålla det du redan vet och kan samt få nya, vidgade vyer. Vi läser en del ämnen tillsammans medan andra utformas individuellt. Vi gör studiebesök efter deltagarnas intressen och önskemål och som passar profilen. Kurserna ges två dagar i veckan och inga särskilda förkunskaper krävs. Man jobbar i sin egen takt utan stress och press.


Innehåll
Engelska, datorkunskap, litteratur, idrott och friskvård, samhällskunskap och klasstimme. Möjlighet finns att välja även andra kurser, till exempel drama och bild.

Kursplaner AKO(pdf-dokument)

LOK (Lärande och kreativitet)

Har du intellektuell funktionsvariation? Har du gått i särskola? Tycker du att färg, form, musik och glädje är viktigt? Älskar du teater eller att vara ute i naturen? Då är LOK profilen för dig! Vi använder oss av alla våra sinnen i våra kurser och tränar oss på att uttrycka oss i ord och bild. Vi jobbar individuellt med siffror, bokstäver, klockan, pengar, att läsa och skriva. Vi tar på oss kläder efter väder, går ut och lär oss om årstidernas växlingar, vår närmiljö och vi plockar in naturen i klassrummet.

Drama och teater är viktigt för denna profil. En eftermiddag i veckan arbetar vi med skolans teaterpedagog. Vi har föreställningar för publik och åker ibland på turné. I drama lära man sig att leva sig in i hur någon annan tänker, att uttrycka sin egen åsikt, att säga ja och att säga nej. Man stärker självförtroende och självkänsla.  Kurserna ges tre dagar i veckan.

I delkursen Teaterfolk, är alla på skolan, deltagare och personal, välkomna att vara med.

Innehåll

Engelskt drama, livskunskap, idrott och hälsa, klasstimme, svenska, naturkunskap och matematik, teater, bild, datorkunskap och teaterfolk.

Kursplaner LOK(pdf-dokument)

PROFIL: TP (Teori och praktik)

Behöver du läsa in en grundskole- eller gymnasiekompetens i ett tempo som passar dig? Vill du kanske jobba med särskolans kurser, kombinera nationella kurser med särskolekurser eller kombinera teoretiska studier med praktik? Då är basprofilen Teori och praktik på Värnamo folkhögskola något för dig. Vi erbjuder en individuell utbildning där vi tillsammans utformar ett personligt schema efter dina egna förutsättningar och ambitioner. Du kan kombinera kurser på Baskursen och Allmän kurs. Utöver grundskole och gymnasiekurser erbjuder vi profilkurser. De är till för att stärka självkänsla, självförtroende och för att må bra.


Innehåll
Drama, tillsammans (tillit-samarbete-ansvar), stallvistelse, estetiska ämnen

Profil Teori och praktik