PROFIL: Studieförberedande

Att bygga ett växthus är ett kursinslag
Att bygga ett växthus är ett kursinslag Foto: farbror Fjodor

Om du tänker studera vidare ger denna profil dig en bra grund. Den riktar sig till dig som är intresserad av att skriva ett gymnasiearbete på 100 p.

 I profilen kommer även finnas utrymme för de som vill läsa fördjupningskurser i exempelvis: Na2, Sam2, Hi2 och Re2.

Kursen kommer också innehålla praktiska moment, bland annat samarbete med Campus Värnamo och uppförande och skötsel av vårt egna växthus.

Den praktiska kursen kommer ha hållbar utveckling som fokusområde.