Allmän kurs

Fyll lungorna med frisk luft
Folkhögskolans ledord är anden och handen
Fyll lungorna med frisk luftFörarbete inför planteringen av växter i växthusetHening Blom tidigare studerandeJesper jobbar med lerai korgen med bollenvi drar inte ut på tidenett runt fönster

Allmän linje är till för dig som vill läsa in eller komplettera din grundskole-eller gymnasiebehörighet. Du har många behörighetsgivande kurser att välja mellan. Samtidigt får du möjlighet att utveckla ett intresse du har i någon av våra profiler.

Våra profiler på allmän kurs

En tredjedel av kurstiden (7 timmar per vecka) ägnas åt den profil du väljer. Under profiltiden får du en inblick i vad det innebär att jobba inom de olika områdena samtidigt som du får en grund att stå på inför ditt framtida yrkesval.

Profiler på allmän kurs

PROFIL: Barn och ungdom

PROFIL: Mer om Sverige och svenska språket

PROFIL: Idrott och hälsa

PROFIL: Digital och traditionell konst

PROFIL: Studieförberedande

Allmän kurs kan du läsa ett, två eller tre år, beroende på dina förkunskaper. För full studiekurs läser du 20 timmar i veckan. Två tredjedelar av tiden ägnas åt ämnesstudier och en tredjedel till den profil du valt.

Alla får en individuell studieplan

När du börjar på skolan kommer du och din klassföreståndare att göra upp en individuell studieplan för dig. Du väljer att läsa de kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i eller behöver repetera.

Saknar du behörighet i svenska kan du välja att läsa fler antal timmar/ vecka för intensivare studier i svenskämnet.

Vi erbjuder

 • Svenska Grund  1, 2, 3
 • Svenska som andra språk Grund 1,2,3 
 • Engelska Grund  5, 6, 7
 • Matematik Grund  1, 2, 3, 4, 5
 • Samhällskunskap  1, 2
 • Naturkunskap  1, 2
 • Historia 1, 2
 • Religionskunskap  1, 2

På allmän kurs har vi fokus på hälsa och läsning. Alla deltagare har egenträning eller motion en timme i veckan på schemat och läser en valfri text en kvart om dagen.

Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose dina önskemål. Men om deltagarantalet är för lågt kan ämnet eller profilen ställas in.

Tillsammans med andra deltagare på skolan har vi bland annat utbildningsgemensamma kurser, må bra dagar, föreläsningar och kulturevenemang.

Studieintyg och studieomdöme

I Allmän kurs får deltagarna efter slutförda studier ett studieomdöme. Där bedöms förmågan att bedriva studier och förutsättningarna att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Omdömet kan användas till ansökan till högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Omdömet är fördelat i sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god- utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God- mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god- god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Deltagaren får ett samlat omdöme där studieförmåga i alla ämnen man läser vägs in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Behörigheter ges i behörighetsämnen när man uppfyller de krav som motsvarar godkänd nivå utifrån gymnasieskolans kursplaner.


Grundläggande behörighet från folkhögskola till högskola:
1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå, två år på gymnasium + ett år på folkhögskola  eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena Sv eller Sv som andraspråk 1,2,3 Engelska 5-6, Ma 1a, b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1, Na 1a1.

Grundläggande behörighet från folkhögskola för yrkeshögskola
1.Omfattning:

Tre års studier på gymnasienivå, två år på gymnasium + ett år på folkhögskola  eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena Sv eller Sv som andraspråk 1 Engelska 5, Ma 1a, b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1, Na 1a1.

I särskilda kurser får deltagarna ett studieintyg efter slutförda studier. Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars lärarledda studier per vecka.

I både studieomdömen och studieintyg framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.