Infrastruktur

Kvinna laddar sin elcykel.
I Jönköpings läns regionala transportplan föreslår vi både större och mindre investeringar. Till exempel åtgärder som ska underlätta för resenärer med kollektivtrafiken eller gående och cyklister. Foto: Johan W Avby

Ett av våra viktiga uppdrag inom samhällsplanering är att planera för länets transportinfrastruktur, bland annat genom att ta fram en regional transportplan.

Vi har i uppdrag att planera infrastrukturen på regional nivå och ta fram en regional plan för transportinfrastrukturen. Staten planerar för alla järnvägar och nationella stamvägar i en nationell plan. Tillsammans innehåller de båda planerna alla Trafikverkets satsningar på infrastrukturen i Jönköpings län.

För att ta tillvara länets intressen i den nationella planeringen arbetar Region Jönköpings län bland annat med samverkan i en rad nätverk som till exempel Regionsamverkan Sydsverige.

Konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem

Åtgärderna som Region Jönköpings län föreslår handlar både om större och mindre investeringar. Det kan till exempel vara åtgärder som ska underlätta för resenärer med kollektivtrafiken eller gående och cyklister. Syftet är att vi ska få ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem som främjar tillväxt och utveckling i vårt län.

Grunden för arbetet med den regionala transportplanen är de nationella transportpolitiska målen. Viktiga regionala underlag är bland annat Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) och Länstrafikens regionala trafikförsörjningsprogram.