Samhällsplanering

Man och kvinna med hund promenerar vid tågstation.
Vi kraftsamlar länet för att utveckla bra kommunikationer och attraktiva miljöer för människor att bo och arbeta i. Foto: Johan W Avby

Samhällsplanering handlar om att skapa vårt framtida samhälle – en attraktiv plats för människor att leva, verka och bo på. Det gör vi genom ett nära samarbete med länets alla kommuner, Länsstyrelsen och med nationella aktörer.

Vårt uppdrag inom samhällsplanering handlar om att kraftsamla länet för att utveckla bra kommunikationer inom alla trafikslag och olika typer av bostäder både i tätorter och på landsbygden. Vi skapar också förutsättningar för våra invånare och företag att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och vi banar väg för attraktiva miljöer och fritidssysselsättningar.

Vi kraftsamlar länet

Tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner arbetar vi med så kallade regionala strukturbilder. Genom de regionala strukturbilderna kopplar vi samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner.