Höghastighetsjärnvägar

Visionsbild över hur centrala Jönköping ser ut när höghastighetsjärnvägen är byggd
Foto: White arkitekter

Nya stambanor för höghastighetståg är en nyckelfråga för utveckling och tillväxt i både Jönköpings län och Sverige. I december 2017 presenterade Sverigeförhandlingen ett förslag på hur Sveriges första höghastighetsjärnväg ska byggas. I den nationella planen för infrastruktur som beslutades i juni 2018, finns delar av höghastighetssystemet med. Överläggningar mellan riksdagspartierna fortsätter. Region Jönköpings län arbetar för ett helt system och en snabb byggstart, för att kunna realisera nyttorna med höghastighetsjärnvägen så snart som möjligt.

Med höghastighetsjärnväg tar resan mellan Stockholm och Göteborg två timmar, från Stockholm till Malmö tar resan två och en halv timme. Med ett helt system blir Jönköping en knutpunkt. I det förslag som Sverigeförhandlingen lagt fram,  blir även Tranås och Värnamo stationsorter i vårt län.

De nya stambanorna behövs

Det är fullt på de järnvägar vi har, samtidigt som efterfrågan på både person- och godstrafik på järnväg fortsätter att öka. Södra och Västra stambanan har snart nått sitt kapacitetstak. Att hitta utrymme för underhåll blir allt svårare och järnvägssystemet blir sårbart med stora störningar.

De nya spåren avlastar de befintliga stambanorna och ökar punktligheten i hela systemet. Höghastighetsjärnvägen ger också samhällseffekter som större arbetsmarknadsregioner och bättre möjligheteter för människor att bo och arbeta där man vill. Möjligheten att nå klimatmålen ökar när fler väljer tåg i stället för flyg.

Arbetet fortsätter

Utredarna i Sverigeförhandlingen har nu avslutat sitt arbete och presenterat sitt förslag på hur de nya höghastighetsjärnvägarna kan byggas, finansieras och etappindelas. Den projektorganisation för höghastighetsjärnväg som funnits i Region Jönköpings län sedan 2015 avslutades vid halvårsskiftet 2018. Arbetet för nya stambanor fortsätter i ordinarie organisation, tillsammans med länets kommuner, övriga regioner och Trafikverket. 

Sverigeförhandlingens webbplats(Extern länk)

Åtta myter om nya stambanor

Det finns många åsikter och påstånden som florerar i debatten om nya stambanor för höghastighetståg. Många av dessa syftar till att påverka opinionen till att ta ställning mot ett förverkligande.

Genom åtta korta filmer vill vi på ett enkelt och lättfattligt sätt ge en mer nyanserad bild av vissa påståenden som med tiden mer eller mindre har upphöjts till "myter". Genom att bemöta några av de mest uppenbara myterna vill vi istället lyfta fram de många positiva effekter de nya stambanorna bidrar till. Inte bara för Jönköpings län, utan för hela Sverige.

Myt 1: Hastigheten är inte så viktig. (Extern länk)