Kultur

Att läsa bokstaven röd

Bild föreställande boken Att läsa bokstaven Röd med bilaga

Att läsa bokstaven röd – Mod och metod – Kreativa berättarstunder

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län har tagit fram boken, som ett avtryck från ett projekt med Silent Books, textlösa bilderböcker. Ett projekt som gav ringar på vattnet.

Att läsa bokstaven röd, blev ett begrepp för en metod och ett förhållningssätt. En metod som handlar om handledning på individ- och gruppnivå med fokus på verksamhetens styrkor där individens unika bidrag blir en viktig pusselbit i verksamhetsutvecklingen.

Boken är en berättelse som beskriver ett processorienterat arbetssätt och ett kreativt förhållningssätt för läsfrämjande verksamhetsutveckling genom handledande stöd. En metod med det reflekterande synsättet i centrum i syfte att testa nya sätt att inspirera till berättelser och läsning tillsammans med bibliotekens prioriterade målgrupper.

Det är också berättelsen om en metod för strategisk biblioteksutveckling.

Beskrivning av metodens arbetsgång finns nedtecknad i bokens bilaga med rubriken Användarnyckel.

Att läsa bokstaven röd – Mod och metod – Kreativa berättarstunder är skriven av Elisabeth Norberg, projektledare, handledare och berättarkonstnär i samarbete med projektets medverkande bibliotekspersonal och Regionbibliotek Region Jönköpings län, numera Biblioteksutveckling Region Jönköpings län.

Biblioteksutveckling hoppas att boken ska inspirera till ett modigt förhållningssätt i det läsfrämjande arbetet eller annan verksamhetsutveckling inom din profession!

Vill du ha ett eget exemplar av boken?
Du kan beställa ett fysiskt exemplar av boken och användarnyckeln genom att maila till biblioteksutveckling@rjl.se. Ange namn, verksamhet, adress och antal exemplar som önskas. 

Du kan också ladda ner bok och användarnyckel som PDF här:

Att läsa bokstaven röd - bok (pdf-fil, 4179 kB)

Att läsa bokstaven röd - användarnyckel (pdf-fil, 4139 kB)