Kultur

Extra utlysning av projektbidrag inom kulturområdet!

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat om två extra utlysningar av tillfälliga projektbidrag inom kulturområdet. Det ena syftar till att tillgängliggöra kulturlivet för alla i länet och kan sökas av en bredd av kulturaktörer samt kommuner. Det andra syftar till att stärka folkbildningens kulturverksamhet och kan sökas av studieförbund verksamma i Jönköpings län.

Projektbidragen i denna tillfälliga utlysning kan ges till lokala projekt och ingen medfinansiering krävs. Insatsen ska påbörjas under 2025 och ansökan är öppen 20 augusti - 25 september 2024. 

Läs mer om våra två tillfälliga projektbidrag och hur du ansöker här: 

rjl.se/kulturbidrag