Kultur

Röster om yttrandefrihet

Sedan 2013 har Region Jönköpings län varit medlem i ICORN – International Cities of Refuge Network, ett internationellt nätverk av fristäder för författare, journalister och konstnärer från länder där yttrandefriheten är begränsad. Onsdag 22 november bjuder vi in till en viktig dag med fokus på det fria ordet och rätten till yttrandefrihet. Kanske din kommun vill bli värd för en fristadskonstnär?

Program

10.00 Välkomsttal av Kerstin Hammar, ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA).
10.15 Dokumentärfilmen One Day in Aleppo av Ali Al Ibrahim med efterföljande samtal.
11.00 Presentation av ICORN, Elisabeth Dyvik, Programdirektör ICORN.
11.25 Yasmine El Baramawy, oudmusiker, spelar och berättar vad fristaden har betytt för henne.
11.40 Vad innebär arbetet som fristadskoordinator? Anna Hjerpe berättar.

12.00 Lunchpaus


13.00 Utställningen Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck beskriver hur fristadsarbetet kan bedrivas i Sverige, Johanna Lindström initiativtagare till utställningen berättar.
13.25 Ali Thareb om sprängkraften ihans poesi som orsakade att han tvingades fly.
13.40 Khaled Harara om vad fristaden har betytt för honom.
14.00 Vart ska man vända sig om man vill bli en fristad?
14.15 Viktiga ord om yttrandefrihet
15.00 Avslutning och fika

Med reservation för ändringar

Moderator: Anders Rydell, journalist och författare

Var? Biograf Fokus,Stadsbiblioteket, Jönköping

Anmäl dig via mail: kultur@rjl.se