Kultur

Konstområdesdialoger

Samråd och samverkan är nödvändigt för att stärka utvecklingen av kultur i Jönköpings län.

Kulturutveckling, Region Jönköpings län, bjuder därför in till årlig dialog med länets kulturaktörer med syftet att stärka utvecklingen, gemensamt identifiera utmaningar och utforska möjligheter till nya initiativ för att uppnå målen i den regionala kulturplanen.

Dialogerna syftar även till att följa upp den regionala kulturplanen och dess handlingsplaner. Inbjudna till dialogerna är kulturaktörer, civilsamhället, tjänstepersoner och politiker. Konstområdesdialoger genomförs i november varje år och möjlighet till digital närvaro ges på alla dialoger.

Konstområdesdialogerna följs upp av den årliga mötesplatsen Kulturforum i mars.


Datum för 2024 års dialoger kommer att presenteras här.