Nätverk för bibliotekspersonal

Regionbibliotekets primära målgrupp är personalen vid folkbiblioteken i Jönköpings län, där bibliotekscheferna är de främsta dialog- och samarbetsparterna.

Ett bibliotekschefsnätverk är en förutsättning för samverkan i länet och angeläget också eftersom folkbiblioteken ingår i ett nationellt bibliotekslandskap.
För medarbetare på folkbiblioteken finns det flera nätverk för pågående utvecklingsprocesser inom fokusområdena Biblioteksarenan, Digital delaktighet och kompetens och Läsfrämjande berättelser och bildning.
Det övergripande syftet med nätverken är att dela kunskap och erfarenheter där gemensam reflektion, samtal och lärande bidrar till att stärka och utveckla profession och verksamhet. Regionbiblioteket möjliggör och leder nätverken och har en samordnande roll.

Bibliotekschefsnätverket
I Bibliotekschefsnätverket ingår kommunernas bibliotekschefer, det vill säga den person som företräder kommunens folkbibliotek och har mandat att fatta beslut, samt regionbibliotekschefen. Regionbibliotekets utvecklare ingår i nätverket utifrån relevanta frågor.
Syfte: Vi vill dela kunskap, hitta samverkansmöjligheter och tillsammans driva biblioteksutveckling på folkbiblioteken i Jönköpings län med biblioteksplanerna som grund.
Kontakt: Johanna Billvén

Barns delaktighet och inflytande
Kontakt: Lena Jonsson

Digital transformation
Nätverket för digital transformation utforskar vad den digitala omställningen betyder för folkbiblioteken. Vi vill fortsätta bibliotekens digitala utveckling genom att dela kunskap med varandra, omvärldsbevaka och hitta inspiration utifrån goda exempel.
Kontakt: Linn Holmstedt

Letterbox Club Jönköpings län
Kontakt: Lena Jonsson

Språklust
Kontakt: Lena Jonsson

Tillgänglighet och läsfrämjande i omsorgen
Kontakt: Annhild Ottosson