Kontakt Regionbibliotek

Hus N4, sjukhusområdet Ryhov, Jönköping

regionbiblioteket@rjl.se

Johanna Billvén
Enhetschef
010-242 84 98, 072-718 78 14
johanna.billven@rjl.se

Christina Alloh
Administrativ samordnare 
010-242 84 91, 073-157 87 00
christina.alloh@rjl.se

Linn Holmstedt
Utvecklare bibliotek
010- 242 84 95, 072-206 02 88
linn.holmstedt@rjl.se

Lena Jonsson
Utvecklare bibliotek
010-242 84 94, 072-206 44 54
lena.b.jonsson@rjl.se

Annhild Ottosson
Utvecklare bibliotek
010-242 84 93, 076-724 84 93
annhild.ottosson@rjl.se