Uppvärmning läsfrämjande

Dag: 31 augusti 2022
Tid: kl. 09.00 – 11.00
Plats: Digitalt
Kontakt: linn.holmstedt@rjl.se, lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Välkommen till en digital träff om läsfrämjande i samverkan. Hur kan folkbiblioteken arbeta läs- och litteraturfrämjande tillsammans med andra aktörer? Vad krävs för att samverkan ska fungera och vilka utmaningar kan uppstå?

Vid det här tillfället får vi ta del av inspirerande satsningar i vitt skilda delar av landet:

  • Bilderbokens möjligheter: ett läsfrämjande samverkansprojekt mellan bibliotek, förskola och museum i Vetlanda kommun, samt bilderboksförfattare och -illustratör Per Gustavsson.
  • Trotzig i fokus: ett samarbete mellan biblioteken i Malmö och Malmö opera, med utgångspunkt i novellen och föreställningen ”På andra sidan havet” av Birgitta Trotzig.

Uppvärmning läsfrämjande är en serie träffar med goda exempel från bibliotek i länet och Sverige på olika teman om det läsfrämjande uppdraget. Under 2021-2023 har Kulturrådet i uppdrag att jobba med ett Läsfrämjandelyft för folkbiblioteken. Inför Läsfrämjandelyftet vill vi börja med att värma upp våra tankar kring läsfrämjande arbete tillsammans med er!

Mer info och eventuellt ytterligare programpunkt kommer, men det går bra att anmäla sig redan nu.


Sista anmälningsdag 29 augusti.

Anmälan(Extern länk)