Träffpunkt biblioteksplaner

Dag: 19 oktober 2022
Tid: kl. 09.00-12.00
Plats: Digitalt 
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län


Är du på gång att skriva en ny biblioteksplan? Arbetar du med att genomföra och följa upp en biblioteksplan? Vill du lyfta frågan på den kommunala dagordningen? Då är den här konferensen till för dig!
Nu är datumet klart för Träffpunkt biblioteksplaner, som KB arrangerar tillsammans med Kulturrådet, MTM och de regionala biblioteksverksamheterna.

Läs mer här: Save the date - Träffpunkt biblioteksplaner 19 oktober 2022(Extern länk) (Kungliga biblioteket)