Nätverksträff barns delaktighet och inflytande

Dag: 29 augusti 2022
Tid: kl. 13.30 - 15.00
Plats: Digitalt
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län som medverkar i nätverket

Vi delar kunskaper och erfarenheter med varandra kring barnperspektiv i biblioteksverksamhet. Vi läser en gemensam text till dagens möte och samtalar utifrån några frågeställningar kring den, se vår gemensamma Teamskanal.
Teamslänk skickas dagen före nätverksträffen

Anmälan senast 26 augusti.

Anmälan(Extern länk)