MIK-timme med Ola Nilsson

Dag: 30 augusti 2022
Tid: kl. 09.00 – 10.00
Plats: Digitalt
Kontakt: linn.holmstedt@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, något som är extra aktuellt under ett valår.

I och med digitaliseringen har spelreglerna för hur information skapas och förs vidare förändrats, och det förändrar i sin tur det demokratiska samtalet. Det krävs en hög grad av medie- och informationskunnighet, MIK, av samhällets invånare idag.

Tillsammans med Ola Nilsson från Digiteket fördjupar vi oss under en timme i MIK och bibliotekens roll i frågan. Hur ser UNESCO:s nya ramverk för MIK ut? Hur kan biblioteken ta stöd av det för att arbeta med källkritik, informationssäkerhet och andra närliggande frågor? Och hur kan Digiteket användas som en resurs i det arbetet?

Träffen inleds med en presentation av Ola Nilsson och avslutas med en gemensam diskussion. Tillfället riktar sig i första hand till nätverket i digital transformation, men även andra intresserade kan anmäla sig!

Sista anmälningsdag 26 augusti 2022.

Anmälan(Extern länk)