Letterbox club

Dag: 19 september 2022
Tid: kl. 13.00 – 15.00
Plats: Digitalt
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Nätverksträff
Vi gästas av Boel Andersson, samordnare för Kulturhuset Farsta Stockholm, som berättar om erfarenheter kring samverkan mellan socialtjänst och bibliotek. Även Åsa Granqvist, familjehemssekreterare i Jönköpings kommun, närvarar och berättar om deras arbete för barn och familjer inom socialtjänsten.

Vi delar erfarenheter, dilemman, möjligheter och utmaningar tillsammans med dem kring Letterbox-insatsen och övrig samverkan.

Information och kunskapsspridning från nationellt håll och pågående forskning blir det också tid för.

Sista anmälningsdag 15 september.

Anmälan(Extern länk)