Inbjudan till inspirationseftermiddag

Plats:  Kungsporten Huskvarna - Jönköping (hitta dit(Extern länk))

Tid: kl. 13-16

Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se

Målgruppen är pedagoger på familjecentraler, bibliotekspersonal på biblioteken i Jönköpings län och även medlemmar i Barnhälsovårdens temagrupp Språkundersökning/språkstimulans. Övriga professioner på familjecentraler är välkomna i mån av plats.

Vi ser fram emot en eftermiddag full med inspiration, information och utvecklande samtal kring små barns digitala världar och språkande.

Program

13.00 – 13.15  Välkommen!
Presentation och beskrivning av Språklust just nu med Lena Jonsson och Martina Larsson.

13.15 – 14.15  Hissa språket!
Susanne Nyberg projektledare och förskollärare, Christina Eriksson bibliotekarie och Carina Einarsson enhetschef, presenterar sitt språkprojekt från Familjecentralen i Centrum i Borås där förskollärare, bibliotekarie, specialpedagog och logoped på olika sätt arbetar tillsammans i den öppna verksamheten för föräldrar med barn i åldern 0-dess barnen börjar förskoleklass.

14.15 – 14.55  Fika, dialog och erfarenhetsutbyte.
Vi sitter områdesvis under fikat för nätverkande diskussion över professionsgränserna.

15.00 – 15.45  Att växa upp i en digital värld.
Anett Sundqvist, bitr. professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, berättar om hur digitala verktyg påverkar det lilla barnets utveckling(Extern länk). Denna föreläsning kommer att live-sändas. För dig som inte kan delta hela dagen. Anmäl dig enligt nedan.

15.45 – 16.00  Tack och avrundning.


Eftermiddagen kan på kort varsel komma att ändras till ett digitalt arrangemang. 
Sista anmälningsdag är den 24 september.

Anmälan.(Extern länk)

Har du någon fråga - välkommen att kontakta:

Martina Larsson
martina.s.larsson@rjl.se
PKU barn och unga

Lena Jonsson
lena.b.jonsson@rjl.se
Regionbibliotek Region Jönköpings län