Bibliotekschefsmöte

Dag: 1 september 2022
Tid: 
kl. 09.00-15.00
Plats:
 Nässjö bibliotek
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Dagordning:

kl. 09.00  Fika, drop-in
kl. 09.30

Välkommen

Inblick – utblick: Nässjö bibliotek i fokus, Ulf Moberg och medarbetare.

Gemensamma processer:

  • Återblick chefsinternat
  • Bibliotekens demokratiska uppdrag och Biblioteken som tankesmedja.
  • Läsfrämjande - om utvärdering Läs- och litteraturfrämjandeplan och Läsfrämjandelyftet
  • Digital transformation

Omvärldsbevakning

kl. 11.45 Lunch (på egen bekostnad, vi bokar bord på närliggande restaurang)
kl. 12.45 Tema: Mer bibliotek – hur fortsätter vi arbetet utifrån uppdraget?
Eventuellt tid för aktuell fråga.
kl. 14.00-15.00  Bibliotekschefernas egen timma: Samtal om operativa frågor eller dilemman

Information om förberedelser kommer per e-post.

Anmälan senast 22 augusti.

Anmälan(Extern länk)