Regionbibliotek - kalendarium

En skrivbordskalender liggandes ovanpå ett anteckningsblock.
Foto: mostphotos.com

I kalendariet kan du se de aktiviteter som regionbiblioteket erbjuder och även anmäla dig till dessa.

September/oktober
Kom igång med 360-film och VR

Vaggeryds bibliotek har i projektet VingRot utforskat hur man kan arbeta digitalt med kulturarv, där 360-kamera och VR har varit verktyg. VR-installationen Glänta har varit en del av VingRot, vilken turnerat på några av länets folkbibliotek. Regionbiblioteket stöder projektet och för att sprida erfarenheter till bibliotek i länet vill vi under 2021 inspirera till att prova i er verksamhet. Mia Olausson, bibliotekarie på Vaggeryds bibliotek och projektledare för projektet VingRot, erbjuder workshop för bibliotekspersonalen på plats i er kommun under september-oktober.

Bokning sker genom Mia Olausson, mia.olausson@vaggeryd.se, telefon: 0393-678799.

Läs mer om Kom igång med 360-film och VR (pdf)(pdf-fil 190 KB)

 

29 september

Att leda bibliotekens digitala transformation

Plats: Digitalt via Zoom
Tid: kl. 10-12
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Deltagare från vårens kurs "Att leda bibliotekens digitala transformation"

Regionbibliotek inbjuder deltagare från vårens kurs "Att leda bibliotekens digitala transformation" till återträff. Vi återknyter till kurs 8, lektion 2 i kurspaketet: Din och verksamhetens digitala resa och delar våra berättelser. Vi fokuserar på dessa frågor:

 • Beskriv varför digital transformation är viktigt för er?
 • Vilka synsätt, arbetssätt och metoder bör ni använda för en lyckad digital transformation?
 • Hur vill du som ledare skapa förutsättningar för digital transformation?
 • Vad är viktigt för dig i ditt medarbetarskap för att vilja och kunna bidra till bibliotekets digitala transformation?

Förbered dig så att du kort, max 5 minuter, kan berätta utifrån dessa frågor. Vi avslutar med att knyta ihop och dela tankar kring hur vi kan fortsätta arbetet med att leda bibliotekens digitala transformation.

Länk skickas till deltagarna i vårens kurs dagen innan återträffen.

30 september

Bibliotekschefsmöte

Plats: Ryhovs herrgård, Jönköping
Tid: kl. 9-16
Kontakt: johanna.billven@rjl.se

Målgrupp:
Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Välkommen till bibliotekschefsmöte, för första gången på länge träffas vi nu fysiskt!

Drop-in med fika från kl. 9.00 innan vi startar mötet kl 9.30. Vi äter gemensam lunch på herrgården cirka kl. 12. Klockan 15-16 är bibliotekschefernas egen timma, då ni kan använda lokalen för egna samtal.

På agendan står bland annat:

 • Digitalt besök från Kungliga biblioteket under förmiddagen, med aktuell information från den nationella bibliotekshorisonten.
 • Samtal om biblioteken efter pandemin – lärdomar, utmaningar, hur öppnar vi upp?
 • Samtal om pågående utvecklingsprocesser: Mer bibliotek, Stärkta bibliotek, Digitalt först med användaren i fokus 2.0, Barns delaktighet och inflytande
 • Information

Sista anmälningsdag 24 september. Ange i anmälan om du önskar specialkost.

Anmälan.(Extern länk) 

7 oktober

Inbjudan till inspirationseftermiddag

Plats:  Kungsporten Huskvarna - Jönköping (hitta dit(Extern länk))
Tid: kl. 13-16
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se

Målgruppen ärpedagoger på familjecentraler, bibliotekspersonal på biblioteken i Jönköpings län och även medlemmar i Barnhälsovårdens temagrupp Språkundersökning/språkstimulans. Övriga professioner på familjecentraler är välkomna i mån av plats.

Vi ser fram emot en eftermiddag full med inspiration, information och utvecklande samtal kring små barns digitala världar och språkande.

Program och anmälan

8 oktober

Att skapa förutsättningar för delaktighet i biblioteksverksamhet

Plats: Digitalt via Zoom
Tid: kl. 8.30-9.30
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se

Målgrupp: Bibliotekspersonal i Jönköpings län

Regionbibliotek Region Jönköpings län och Habo bibliotek inbjuder länets bibliotekspersonal till samtal om Att skapa förutsättningar för delaktighet i biblioteksverksamhet.

§ 6 Bibliotekslagen: Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Vad vet vi om vår kommuns användare och deras behov? Vad vet vi om dem som inte är våra användare? Hur kan vi få veta?

Hur får vi invånarna att känna sig delaktiga i biblioteksverksamheten?

Vilka metoder kan vi använda?

Välkommen att samtala i ämnet. Vi ses digitalt under ca en timme i ett förutsättningslöst samtal där vi utbyter tankar och erfarenheter med varandra.

 Sista anmälningsdag 5 oktober. Länk till mötet skickas 7 oktober till anmälda.

Anmälan. (Extern länk)

14-15 oktober

Bilderbokens möjligheter

Plats: Withalaskolans aula och Vetlanda museum

Tid: kl. 13:00 – 16:00
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se

Hösten 2017 bjöd vi in all personal på folkbiblioteken i Jönköpings län till föreläsning med Agneta Edwards och Maria Nilsson Thore. Efter föreläsningen gick vi tillsammans och tittade på utställningen med Marias bilder på Vetlanda museum.

Nu är det återigen dags för Bilderbokens möjligheter i Vetlanda kommun. Vi är glada över att kunna bjuda in bibliotekspersonalen i Jönköpings län tillsammans med Vetlanda kommuns förskolepedagoger och museipersonal till ännu en inspirerande eftermiddag i bilderbokens tecken!

Läs mer.

19-20 oktober

Bibliotekschefsinternat

Plats:  Isaberg Höganloft, Hestra. Vi bor i stugor för två, i eget rum med delat badrum.
Tid:  Start tisdag 19 oktober kl 12.00 och vi avslutar med lunch kl 12.30 onsdag 20 oktober.
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer i Jönköpings län

Under lång tid har vi träffats digitalt till bibliotekschefsmöten och nu längtar vi efter att mötas IRL. Med fokus på bibliotekschefsnätverket som en relevant plattform skapar vi gemensam förståelse och får möjlighet att samtala om aktuella frågor som vi vill fördjupa under 2022.

Förutsättningar: Regionbiblioteket står för konferensavgiften. Som deltagare bidrar du med din tid och ditt engagemang. Du förbereder dig utifrån några frågor som arbetsgruppen tar fram och som du får per e-post i förväg. För att internatet ska bli givande förutsätter vi att minst 10 kommuners bibliotekschefer anmäler sig. 

Detaljerat program kommer.

Anmälan(Extern länk) senast 10 september. Ange eventuellt önskemål om specialkost.

22-23 november

Internetdagarna

Plats:  Digitalt
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Deltagare i kursen Att leda bibliotekens digitala transformation

Regionbiblioteket erbjuder deltagarna i kursen Att leda bibliotekens digitala transformation biljetter till årets Internetdagar.

Du väljer själv om du vill delta en eller båda dagarna. Efter Internetdagarna deltar du tillsammans med övriga kursdeltagare i ett uppföljande samtal 3 december kl 10-12.

Vad tyckte du var särskilt intressant för din verksamhet? Vilka kopplingar till er ”digitala resa” och kursen Att leda bibliotekens digitala transformation kan du göra?

Anmälningslänk skickas via mejl till deltagarna.

Anmälan senast 6 oktober.

26 oktober

Träffpunkt biblioteksplaner

Plats: Digitalt
Tid: Meddelas senare
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län.

Läs mer om Träffpunkt biblioteksplaner.(Extern länk)

26 oktober

Om barns delaktighet – barnrättskonferens med tema demokrati

Plats: Digitalt

Tid: kl. 08.30-16.20
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se

Barnrättskonferensen med temat demokrati genomförs digitalt den 26 oktober. Konferensen är kostnadsfri med programpunkter inom tre olika spår:

 • Barns delaktighet i samhället
 • Barns delaktighet i sitt eget liv
 • Barns delaktighet på nätet

Konferensen arrangeras av fokusgrupp Barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping University, Jönköpings kommun, barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Rädda Barnen.

En av de valbara föreläsningarna Nyfikenhet till lärande, handlar om Letterbox Club

 Läs mer och anmäl dig här.(Extern länk)

3 december

Att leda bibliotekens digitala transformation

Plats: Digitalt via Zoom
Tid: kl. 10-12
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Deltagare i kursen ”Att leda bibliotekens digitala transformation”

Regionbibliotek erbjuder deltagare i vårens kurs "Att leda bibliotekens digitala transformation" biljetter till årets Internetdagar. Efter Internetdagarna deltar du tillsammans med övriga kursdeltagare i ett uppföljande samtal

Vad tyckte du var särskilt intressant för din verksamhet? Vilka kopplingar till er ”digitala resa” och kursen Att leda bibliotekens digitala transformation kan du göra?

Länk skickas till deltagarna 2 december.

Anmälan(Extern länk)