Regionbibliotek - kalendarium

En skrivbordskalender liggandes ovanpå ett anteckningsblock.
Foto: mostphotos.com

I kalendariet kan du se de aktiviteter som regionbiblioteket erbjuder och även anmäla dig till dessa.

2022

2 februari

Tillgänglighet och Läsfrämjande i omsorgen

Plats: Digitalt
Tid: kl.08.30-10.00
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Ett nätverk som tillsammans nystar och utforskar bibliotekens uppdrag inom verksamhetsområdet tillgänglighet och tillgänglig läsning med fokus på Läsfrämjande i omsorgen. Vi sätter dagordningen tillsammans. Vi omvärldsbevakar, inspirerar, delar och lär av varandra. Vi träffas alltid digitalt.
Dagordning kommer senare. Anmälda deltagare får länk till mötet dagen innan. Välkommen!

Sista anmälningsdag 26 januari

Anmälan(Extern länk) 

16 februari

Bibliotekschefsmöte

Plats: Digitalt
Tid: kl. 9.00-15.00
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Mer information kommer senare.

Sista anmälningsdag 7 februari.

Anmälan(Extern länk)

17 februari

Letterbox Club

Plats: Digitalt
Tid: kl. 14.00 – 15.30
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Nätverksträff
Samtal om nuläge gällande samverkan mellan bibliotek och socialtjänst i deltagande kommuner och kommande kunskapslyft/webbinarium. Information och kunskapsspridning om nationella insatser, nationella projektets nya organisation och pågående forskning.

Inför nätverksträffen kommer du att få en länk till en kort enkät gällande Letterbox club Jönköpings län, som vi önskar få svar på före nätverksträffen.

Sista anmälningsdag: 8 februari.

Anmälan(Extern länk)

22 februari

Barns delaktighet och inflytande

Plats: Digitalt
Tid: kl. 14.00-15.30
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Detta tillfälle är för de bibliotek som arbetar med implementering av Barnkonventionen i verksamheten.

Vi delar erfarenheter och dilemman samt läser en gemensam text. Förbered dig genom att läsa s. 5-7 och s. 38-41 i skriften Delaktighet för barn 0-8 år på biblioteken i Malmö – inspiration, metoder och erfarenheter.(pdf-fil)

Sista anmälningsdag 14 februari.

Anmälan(Extern länk)

2 mars

Språklust med folkbiblioteken

Plats: Digitalt
Tid: kl. 14.00-16.00
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Vi delar erfarenheter med varandra om hur vi samverkar lokalt kring våra insatser i Språklust.

Vad pågår hos er? Vad pågår på regional nivå och på nationell nivå? Hur kan vi lära av varandra och andra? Kan vi hitta nya eller andra sätt att jobba på? Vi omvärldsbevakar tillsammans.

Sista anmälningsdag 21 februari.

Anmälan(Extern länk) 

11 mars

Tillgänglighet och Läsfrämjande i omsorgen

Plats: Digitalt
Tid: kl.08.30-10.00
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Ett nätverk som tillsammans nystar och utforskar bibliotekens uppdrag inom verksamhetsområdet tillgänglighet och tillgänglig läsning med fokus på Läsfrämjande i omsorgen. Vi sätter dagordningen tillsammans. Vi omvärldsbevakar, inspirerar, delar och lär av varandra. Vi träffas alltid digitalt.
Dagordning kommer senare. Anmälda deltagare får länk till mötet dagen innan. Välkommen!

Sista anmälningsdag 4 mars

Anmälan(Extern länk) 

29 mars

Träffpunkt biblioteksplaner

Plats: Stockholm eller digitalt
Tid: Meddelas senare
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Mer information kommer senare.

22 april

Bibliotekschefsmöte

Plats: Vaggeryds bibliotek
Tid: kl. 9.00-15.00
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Mer information kommer senare.

Anmälan(Extern länk)

12 maj

Tillgänglighet och Läsfrämjande i omsorgen

Plats: Digitalt
Tid: kl.08.30-10.00
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Ett nätverk som tillsammans nystar och utforskar bibliotekens uppdrag inom verksamhetsområdet tillgänglighet och tillgänglig läsning med fokus på Läsfrämjande i omsorgen. Vi sätter dagordningen tillsammans. Vi omvärldsbevakar, inspirerar, delar och lär av varandra. Vi träffas alltid digitalt.
Dagordning kommer senare. Anmälda deltagare får länk till mötet dagen innan. Välkommen!

Sista anmälningsdag 5 maj

Anmälan(Extern länk)

1-2 juni

Bibliotekschefsinternat

Plats: Isaberg Höganloft, Hestra. Vi bor i stugor för två, i eget rum med delat badrum.
Tid: Start onsdag 1 juni kl 12.00 och vi avslutar med lunch kl 12.30 torsdag 2 juni.
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer i Jönköpings län

Programmet för vårens bibliotekschefsinternat tas fram av en arbetsgrupp och kommer senare. Klart hittills är att Louise Söderlind, VD Isaberg Mountain Resort medverkar med en föreläsning kring utvecklingen av destinationen de senaste åren, därefter möjlighet till frågor och samtal kopplat till biblioteksutveckling.

Förutsättningar: Regionbiblioteket står för konferensavgiften. Som deltagare bidrar du med din tid och ditt engagemang. Du förbereder dig utifrån ett underlag som arbetsgruppen tar fram. För att internatet ska bli givande förutsätter vi att minst 10 kommuners bibliotekschefer anmäler sig.

Sista anmälningsdag 1 mars.

Anmälan(Extern länk)

1 september

Bibliotekschefsmöte

Plats: Nässjö bibliotek
Tid: kl. 9.00-15.00
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Mer information kommer senare.

Anmälan(Extern länk)

18-19 eller 19-20 oktober

Bibliotekschefsinternat planeras lunch-lunch 18-19 eller 19-20 oktober

Bibliotekschefsinternat

Plats: Meddelas senare
Tid: lunch - lunch
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings länn

Mer information kommer senare

Anmälan(Extern länk)

2 december

Bibliotekschefsmöte

Plats: Ryhovs herrgård, Jönköping
Tid: kl. 9.00-15.00
Kontakt: johanna.billven@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Mer information kommer senare.

Anmälan(Extern länk)