Litterära hem

Händer som skriver
Genom att skapa litteratur tillsammans bildas nätverk och kreativitet föds. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län vill arbeta för att synliggöra det arbete som utförs inom litteraturens område och för att ge de avancerade utövarna utrymme att berätta om och inspirera med sina författarskap.

Detta vill vi genom att skapa mötesplatser och genom att ge litterära aktörer möjligheter att i en inkluderande anda bevara och utveckla de befintliga arenorna för litteratur hos exempelvis bildningsförbund och föreningar. En av de viktigaste aktörerna är folkbiblioteken i Jönköpings län, där såväl kompetens, medier och lokaler redan nu finns tillgängliga.

Central mötesarena

Region Jönköpings län vill bidra till att skapa en central arena där författare och skribenter kan möta varandra och förstärka varandras verksamheter genom ett ömsesidigt kompetensutbyte.

Arenans uppgift ska vara att ge

  • Inspiration till fortsatt skapande
  • Nätverksmöjligheter
  • Kompetensutbyte
  • Information om litterära händelser i länet
  • Översikt över länets författare
  • Publiceringsutrymme