Kulturforum

Kulturforum är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och statliga företrädare tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner för att utveckla Jönköpings län till ett län med stark kulturprofil.

Kulturforum 2018

Kulturtinget har bytt skepnad, nu kallar vi vår årliga mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer för Kulturforum!

Dokumentation dialoger Kulturforum 2018(pdf-dokument)

Kulturting 2017

Dokumentationen från kulturtinget den 11 mars 2017. Fokus på regional kulturplan 2018-2020.

Program Kulturting 11 mars 2017(pdf-dokument)

Sammanfattning från dialogmötena(pdf-dokument)

Sammanfattningsövning 35:an(pdf-dokument)

Åsikts- och anslagstavlan(pdf-dokument)

Bilder från mentometerövningarna(pdf-dokument)

Arbetsprocessen för att ta fram den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020.(Extern länk)

Kulturting 2016

Tema för dagen var ”Kultur för alla i ett öppet samhälle”. Cirka 180 personer samlades i Kulturhuset Spira.

Program Kulturting 10 mars 2016(pdf-dokument)(pdf-dokument)

Tilliten och det svenska samhällskontraktet: historiska rötter, samtida utmaningar med Lars Trägårdh(pdf-dokument)

Kultur för vem? Kultur av vem? med Sverker Härd(pdf-dokument)

Bortom vi(t) & dom - Att prata om att prata om det med Barakat Ghebrehawariat(pdf-dokument)

Utvärdering Kulturting 2016(pdf-dokument)

Kulturting 2015

Första Kulturtinget med den nya kulturplanen hölls på Kungsporten i Huskvarna. Tema för dagarna var barn- och ungdomskultur, eftersom det är ett prioriterat område i den regionala kulturplanen 2015-2017. Första dagen samlades 150 personer med engagemang i kulturen på olika sätt och andra dagen samlades 50 av länets kulturpolitiker.

Utvärdering Kulturting 2015(pdf-dokument)

Kulturens mötesplats 12 mars 2015

Program kulturens mötesplats 12 mars(pdf-dokument)(pdf-dokument)

Presentation från "Varför slutande vi med telefoner, vi är alla cyborgs" med Max Valentin(pdf-dokument)

Presentation från "Med blicken bortom - om barnboken som kulturbärare" med Anna Hjerpe(pdf-dokument)

Presentation från "Att vara ung i - Då, Nu, Sen" med Tomas Ribba(pdf-dokument)

Kulturpolitisk dialog 13 mars 2015

Presentation från "Kommunikation och dialog för hållbar demokratiutveckling" av Anders Nordh(pdf-dokument)

Presentation från Kulturrådet av Mika Romanus, Erik Åström och Bongi MacDermott(pdf-dokument)

Presentation av regional konst- och kulturpolitik med Jörgen Lindvall(pdf-dokument)

Program kulturpolitisk dialog 13 mars(pdf-dokument)(pdf-dokument)