Stick- och virkkafé

Vi träffas för att ägna oss åt allehanda garnrelaterade aktiviteter. Det är ett sätt att få dela ett intresse, utvecklas tillsammans och hålla olika hantverkstekniker levande.

Träffarna kostar ingenting, men det brukar finnas fika till självkostnadspris (20 kr) att köpa under kvällen. Ingen föranmälan krävs!  Ta med dig ditt stick- eller virkprojekt, eller om du är nybörjare någon idé om vad du är intresserad av, så utgår vi tillsammans därifrån!

Träffar 2020

  • 15 januari
  • 29 januari
  • 12 februari
  • 26 februari
  • 11 mars
  • 25 mars
  • 15 april
  • 29 april
  • 13 maj
  • 27 maj

Tid: Klockan 17.30-20.30

Plats: Hemslöjdens Hus