Lapptäckgruppen Solstickorna

Vi ger varandra råd och tips, visar varandra inspiration från tidningar och böcker, informerar om olika material, kurser och utställningar.

Träffarna är för dig som vill pröva på och lära dig något nytt eller du som är erfaren! Vi fikar tillsammans och bjuder varandra efter en turordningslista.

Träffar 2020

  • 14 januari
  • 11 februari
  • 10 mars
  • 14 april
  • 12 maj
  • 11 augusti
  • 15 september
  • 13 oktober
  • 10 november
  • 8 december

Tid: Klockan 18-21

Plats: Hemslöjdens hus