Broderigruppen Robyggarna

Träffar där vi broderar och inspirerar varandra. Inga måsten, vi har bara roligt. Alla är välkomna.

Träffar 2020

 • 9 januari – studiebesök hos Karin Falk Dreier
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni – obs hemma hos Ingalill på Kristinedalsgatan 14
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Tid: Klockan 17.30

Plats: Hemslöjdens Hus om inget annat anges.