Kultur

Regler för Ping

Följande regler måste efterföljas för att din/er film ska kunna delta i Novemberfestivalen 2023.

1. Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2022 eller 2023.

2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Ping, Novemberfestivalen eller någon regional uttagning till Novemberfestivalen, dock har Ping inget premiärkrav så det är fritt fram att skicka in en film som visats i andra sammanhang.

3. Regissören ansvarar för innehållet i filmen. Detta innebär att regissören ska säkerställa att hen har rätt att till exempel använda musik, bilder och filmklipp i filmen samt kunna visa hur detta säkerställts. Annars diskvalificeras filmen.

4. Filmen får vara max 15 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen du anger i anmälningsformuläret måste vara exakt.

5. Filmen får vara producerad i valfritt format. Men inlämningen sker som filmfil och enligt tekniska instruktioner nedan. Det är versionen du tävlar med i Ping som sedan skickas in till Novemberfestivalen, det är alltså inte möjligt att i efterhand skicka in en ny version av filmen. Skicka därför bästa möjliga filmfil till Ping!

6. Tävlingsklasser:

  • Mellanvikt (16 -19 år)
  • Tungvikt (20 - 26 år)
  • 27+ (27 år och uppåt – deltar ej i uttagningen till Novemberfestivalen).

Det är filmarens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen anmäls i. Har filmen flera filmare i olika åldrar är det den äldsta som avgör deltagarklass. Filmaren ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige när filmen producerades. Observera att du endast kan anmäla din film till en av kategorierna! Det är bara kategorierna Mellanvikt och Tungvikt kan kvalificera sig vidare till Novemberfestivalen.

7. Regissör/erna ska vara svenska medborgare eller ha varit bosatt i Sverige då filmen producerades.

8. Regional anknytning: 

För att delta i Ping måste du bo, jobba eller tillfälligt studera i Jönköpings län. Om du tillfälligt bor på annan ort ska du skicka filmen till oss om du anser att Jönköpings län är din hemregion.

9. Det är inte tillåtet att anmäla filmen till mer än en regional uttagning, oavsett antal filmare. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Särskilda kriterier för 27+

För att tävla med din film i kategorin 27+ behöver du tydligt visa koppling till Jönköpings län genom ett eller flera av följande kriterier: 

  • Regissör eller producent för filmen har anknytning till länet, har vuxit upp eller är bosatt i Jönköpings län
  • Filminspelningen har helt eller delvis skett i Jönköpings län
  • Filmens historia har koppling till länet; det kan vara en händelse, person eller plats

Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2022 eller 2023. Kategorin 27+ har inget premiärkrav så det är fritt fram att skicka in en film som visats i andra sammanhang, men filmen får inte tidigare ha deltagit i Ping.

10. Det är bra om filmerna som skickas in till Novemberfestivalen är textade på engelska. Detta för att inkludera internationella gäster under festivalen, men också för att öka möjligheterna att visa din film på utländska samarbetsfestivaler.