Filmpedagogik

Ett barn som gör film

Film och rörlig bild är pedagogiska redskap som ger möjlighet till nya kommunikationsvägar i lärandeprocesserna.

Utvecklingsprojekt

Skolbioturné i Jönköpings län

Utvecklingsprojektet avser genomförandet av en skolbioturné i Jönköpings län med visningar i samtliga kommuner som saknar filmpedagogisk verksamhet. Projektet ska bidra till att öka intresset för och kunskaper om filmkunnighet och dess användbarhet i undervisningen, samt nyttan av filmkunnighet i ett större demokratiskt perspektiv. Länets biografer kommer att nyttjas, vilket ger dem mer inkomster och ökar deras status som samlingsplats.

Filmsommar

Filmsommar är ett sommarjobb som ger ungdomar boendes i Jönköpings län mellan 15-19 år möjlighet att testa hur det är att jobba med film. Tillsammans med professionella handledare får de utveckla sitt konstnärliga intresse inom film och tid för eget skapande.

Filmsommar är ett samarbete med Kultur för Barn och unga, Region Jönköpings län och ingår i projektet Feriepraktik Kultur.

Filmproduktion