Utvecklingsprojekt

Kvinna som dansar
Rörande Rörelse är en undersökande föreställning som suddar ut gränserna mellan dans, ny teknik, hemslöjd och musik. Publiken är medskapare, varje kväll projiceras videominnen från dagen på Jönköpings läns museums stora fönster ut mot bussgatan. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar främjande av danskonsten genom olika utvecklingsprocesser och projekt.

DansResearch

En närstudie av ett konstnärligt arbete, som utmanar de traditionella normerna, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning.

DANSspår

Projektet DANSSpår arbetar för att dansen ska ha en given plats i Jönköpings län. Vi vill öka den professionella dansens närvaro och ger därför danskonstnärer möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skapande. Vi arbetar för publikutveckling- att väcka nyfikenhet och känslor hos publiken som genom DANSSpår inte bara får uppleva dans, utan även utöka sin kunskap om konstformen. Fler ska få möjlighet att se, uppleva och utöva professionell dans. Nu möter vi dansen! 

Folder om DANSSpår år 1 (pdf)

Läs mer om DANSSpår på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län(Extern länk)