Dansresidens

Dans i Vandalorum, Eric vasn Hoves utsällning Fenduq.
Genom residensverksamheten får professionella danskonstnärer en möjlighet att etablera sig i vårt län. Foto: Johan W Avby

Kultur och utveckling dans, Region Jönköpings län arrangerar dansresidens för professionella danskonstnärer. Ett residens innebär att en danskonstnär under en begränsad tid får möjlighet och medel att utöva och utveckla sin konst på en speciell plats i länet.

Syftet med residens är att fler professionella danskonstnärer ska etablera sig i länet, men också att ge länets medborgare möjligheten att möta professionell dans på nya platser. Ett residens kan ha olika mål. Ibland leder ett residens till en färdig föreställning, och ibland är residenset en del av en lång arbetsprocess som danskonstnären befinner sig i.