Kultur

TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, del 1

Symbol för Läsfrämjande
Foto: Illustration: Fredrika Ottosson

Dag: 30 maj 2023
Tid: kl. 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal verksamma inom folkbibliotek

Vill du lära dig mer om TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan du anmäla dig till en digital föreläsning.
Föreläsningen kommer att fokusera på grunderna, teori och bakgrund till TAKK. Var, hur och varför gör man? Vad säger forskningen? Teckna och läsa! Förhoppningen är att du inspireras till att komma i gång eller utveckla tecknandet i din verksamhet.

Tillfället erbjuds av Västerbottens Bokstartsprojekt Småprat och anmälan görs direkt till dem. Anmäl dig här. (Extern länk)
Sista anmälningsdag är den 12 maj.

Du kan även anmäla dig till ett digitalt lärtillfälle som fortsättning, där du får öva praktiskt utifrån en enkel småbarnsbok den 13 juni, se vårt kalendarium.

Kursen erbjuds inom ramen för Läsfrämjandelyftet.