Kultur

TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation , del 2

Symbol för läsfrämjande
Foto: illustration Fredrika Ottosson

Dag: 13 juni 2023
Tid: kl. 08.30 – 10.00
Plats: Digitalt
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal verksamma inom folkbibliotek


Välkommen till en praktisk TAKK-föreläsning med Linn Bobacken, logoped på Barnhälsovårdens utvecklingsstab och Rehabiliteringscentrum Region Jönköpings län.

Det blir ett digitalt lärtillfälle i mindre grupp där du praktiskt får testa på grundläggande TAKK-användning, bolla frågor och funderingar om hur du kan komma igång med tecken i din verksamhet. Till tillfället uppmuntras du ta med dig en barnbok som vi kan träna att teckna till, exempelvis på nivån ”Babblarna” eller böckerna om ”Max”.

Tillfället är en fortsättning för dig som anmält dig till föreläsningen den 30 maj, som erbjuds av Västerbottens Bokstartsprojekt Småprat, se kalendariet. (Extern länk)

Kursen erbjuds inom ramen för Läsfrämjandelyftet.

Sista anmälningsdag 12 maj.

Anmälan  (Extern länk)