Kultur

Samverkan folkbibliotek och socialtjänst, nätverksträff

Dag: 5 oktober
Tid: kl. 14.00 - 15.30
Plats: Digitalt
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekspersonal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Vi samtalar om
• hur arbetet med lokal samverkan med socialtjänsten fortskrider
• Eva Johansson presenterar förslagen till kommande års bokurval för skolåldrarna inom Letterbox Club
• nätverkets processplan
• information och omvärldsbevakning

Sista anmälningsdag 2 oktober.

Anmälan (Extern länk)