Nätverksträff Tillgänglighet

Dag: 30 maj 2023
Tid: kl. 09.00-12.00
Plats: Qulturum, Balansen, sjukhusområdet Ryhov, Jönköping 
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

På temat samverkan i sitt lokala sammanhang, träffar nätverket Länsgrupp i samverkan; LiS förebyggande hälsofrämjande äldre. Nätverket arbetar på uppdrag av Strategigrupp äldre, som är en samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. I nätverket samlas äldrekonsulenter/pedagoger/funktionschefer från länets kommuner.
Hur kan biblioteksverksamhet bli en tydligare samverkanspart för den kommunala omsorgen?
Ett första lära-känna-tillfälle med utgångspunkt i våra verksamheters respektive uppdrag och styrdokument.
Mer information om tillfället kommer.

Vi avslutar dagen med gemensam lunch på Qulturum.
Fika och vegetarisk lunch ingår men anmäl om du har särskilda kostönskemål.

Sista anmälningsdag 23 maj.

Anmälan(Extern länk)