Kultur

Nätverksträff Språklust

Symbol för läsfrämjande
Foto: Illustration: Fredrika Ottosson

Dag: 8 juni
Tid: kl. 09.00 – 15.00
Plats: Elite Stora Hotellet, Jönköping
Kontakt: lena.b.jonsson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Vad pågår hos er? Vad pågår på regional nivå och på nationell nivå?
Vi delar med varandra och följer upp den lokala samverkan kring våra insatser i Språklust.

Ur innehållet för dagen:
Vi gästas av Catarina Rådefjäll från sjukhusbiblioteket Ryhov, som presenterar Glänta – barnbibliotek på sjukhus.
Vi följer upp enkäten om kommunala bokgåvor.
Vi följer upp samverkan med familjecentralen och det nya utbildningsmaterialet. Läs mer i Program för dagen (pdf-fil, 141 kB).

Dagen är en del av kompetensutveckling för folkbibliotekspersonal inom Läsfrämjandelyftet.

Vi startar med förmiddagskaffe kl. 09.00. Lunch och eftermiddagskaffe ingår också.
Anmäl om du har särskilda kostönskemål.

Sista anmälningsdag 26 maj

Anmälan (Extern länk)