Kultur

Nätverksträff digital transformation

Dag: 29 november
Tid: kl. 9.00 - 12.00
Plats: Ryhovs herrgård, Jönköping
Kontakt: linn.holmstedt@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Träff med nätverket för digital transformation

Nätverket för digital transformation utforskar vad den digitala omställningen betyder för folkbiblioteken. Vi omvärldsbevakar, delar kunskap med varandra och hittar inspiration utifrån goda exempel.

Den här nätverksträffen kommer bland annat ägnas åt uppföljning och diskussion efter konferensen Internetdagarna. Dagordning, anmälan och mer information kommer närmare inpå tillfället.