Kultur

Vårt ansvar för nationella minoriteters rättigheter

Dag: 10 november
Tid: kl. 9.00 - 16.30
Plats: Jönköping, Kulturhuset Spira, Caféscenen
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se 
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län samt övriga tjänstepersoner eller politiker i kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län.

Välkommen till en utbildningsdag om kommuners och regioners ansvar för nationella minoriteters rättigheter. Dagen innehåller ett utbildningspass om minoritetspolitiken i praktiken, information om finskt förvaltningsområde samt personliga samtal med representanter för våra fem nationella minoriteter.

Dagen arrangeras i samverkan mellan Region Jönköpings län, Jönköpings kommun, Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Utbildningsdagen är kostnadsfri, men föranmälan krävs via anmälningsformulär på Länsstyrelsen i Jönköpings län som kommer inom kort.