Kultur

Näterksträff tillgänglighet

Dag: 8 december 2023
Tid: kl. 08.30-09.45
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Vi följer upp innehållet på terminens nätverksträffar samt utvärderar årets träffar i sin helhet.

Mer information kommer.

Sista anmälningsdag 4 december.

Anmälan (Extern länk)