Kultur

Inspirationsdag för läsfrämjande

Dag: 30 och 31 januari
Tid: kl. 9.00 - 16.00
Plats: Caféscenen, Kulturhuset Spira, Jönköping
Kontakt: linn.holmstedt@rjl.se
Målgrupp: Bibliotekschefer och Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län

Save the date - 30 och 31 januari arrangerar Biblioteksutveckling inspirationsdagar med fokus på läsfrämjande för ALL personal på folkbiblioteken i länet. 

Inspirationsdagen är två dagar efter varandra med samma innehåll. Man kan anmäla sig till en av dagarna. 

Innehåll, program och information om anmälan kommer närmare inpå tillfället!