Kultur

Arbetsgrupp nationella minoriteter och minoritetsspråk

Dag: 4 oktober
Tid: kl. 10.15 - 11.15
Plats: Digitalt
Kontakt: annhild.ottosson@rjl.se
Målgrupp: Personal vid folkbiblioteken i Jönköpings län.

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram exempel på hur minoritetsdagarna kan genomsyras på folkbiblioteken i Jönköpings län.

Minoritetsdagarna genomförs den 10 – 11 november i Jönköpings län i syfte att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk.

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län i samverkan folkbiblioteken i Jönköpings län, arbetsgrupp för nationella minoriteter Region Jönköpings län samt de nationella minoriteterna samer, romer och sverigefinnar i Jönköpings län.

Sista anmälningsdag: 2 oktober

Anmälan (Extern länk)