Biblioteksarenan

Flicka vid lånedisk
Vi vill att biblioteksarenan ska utvecklas - för att alla invånare ska få tillgång till föränderliga, intelligenta och tillgängliga rum som inspirerar till läsning. Foto: Johan W Avby

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län stödjer folkbiblioteken som viktiga aktörer i sitt lokala sammanhang.

Tillgången till och förmedlandet av tjänster, medier och upplevelser är tillsammans med ett gott bemötande, oavsett om mötet sker fysiskt eller digitalt, grunden för verksamhetsutvecklingen.

Detta sker genom att 

  • Erbjuda fortbildning för professionsutveckling
  • Öka kunskapen kring medieförsörjningens möjligheter
  • Främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer
  • Stödja innovativa idéer kring utveckling av biblioteksarenan i närområdet.

Utvecklingsprocesser

Pågående processer är:

  • Bibliotekens demokratiska uppdrag
  • Nationella minoriteter