Naturunderstödd rehabilitering NUR - Grön rehab

Region Jönköpings län erbjuder naturunderstödd rehabilitering (NUR) till personer som är sjukskrivna, eller som ligger i riskzonen för sjukskrivning, till följd av stressrelaterad ohälsa såsom utmattningssyndrom.

NUR bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. Det är en arbetslivsinriktad rehabilitering med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

Behandlingen sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. Vi använder oss av skogen, trädgården och djur. Våra aktiviteter följer årets alla årstider och varierar därför över året. Aktiviteterna är kravlösa utan fokus på prestation.

Som patient kommer du till oss för behandling två gånger/vecka under en tio veckors period. 

Behandlingen är förlagd till Tenhults naturbruksgymnasium, som är en del av Region Jönköpings län. Där arbetar vi i ett team som består av trädgårdsmästare/teamledare, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad psykolog. 

Som patient remitteras du till NUR via vårdcentral, psykiatri och företagshälsovård.