Naturunderstödd rehabilitering NUR - Grön rehab

Röd stuga med vita knutar.

Region Jönköpings län erbjuder naturunderstödd rehabilitering (NUR) till personer som är sjukskrivna, eller som ligger i riskzonen för sjukskrivning, till följd av stressrelaterad ohälsa såsom utmattningssyndrom.

NUR bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. Det är en arbetslivsinriktad rehabilitering med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

Vår verksamhet är förlagd till Tenhults naturbruksgymnasium, som är en del av Region Jönköpings län. Där arbetar vi i ett team som består av trädgårdsmästare/teamledare, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad psykolog. 

Behandlingen sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. Vi använder oss av skogen, trädgården och djur. Våra aktiviteter följer årets alla årstider och varierar därför över året. Aktiviteterna är kravlösa utan fokus på prestation.

Som patient kommer du till oss för behandling två gånger/vecka under en tioveckorsperiod. 

Du remitteras till NUR via vårdcentral, psykiatri och företagshälsovård.