Mer information om nya stallet på hästanläggningen Riddersberg

Tenhults naturbruksgymnasiums stallbyggnad på Riddersberg kommer snart att rivas och ett nytt stall byggas upp på samma plats.

Nu har Tenhults naturbruksgymnasiums fått klartecken för att bygga ett helt nytt och modernt stall på skolans hästanläggning i Riddersberg. Går allt enligt planerna kommer det nya stallet att stå klart innan årets slut.

I dag består hästanläggningen av stall, rid- och körhall, skrittmaskin, paddock, ridbana, travslinga, betes- och rasthagar, allt i skiftande ålder och skick. Stallet utgörs av en äldre ombyggd ladugård med gammal och sliten inredning där både avlopp och utgödsling fryser vintertid. Stallet är i mycket dåligt skick och arbetsmiljön oacceptabel för både elever och personal.

Det nya stallet kommer att utformas utifrån ett pedagogiskt och ergonomiskt perspektiv med modern och effektiv utgödsling samt utfodring enligt senaste teknik.

I anslutning till uppstallningen kommer det att finnas två uppvärmda skötselhus där hästar utrustas för ridning och körning. Dessa skötselhus kommer också att fungera som pedagogiska miljöer.

Tenhults naturbruksgymnasium har bedrivit utbildning inom häst sedan 1991. Det blev en mycket lyckosam satsning redan från start. Hästinriktningen är den inriktning som genom åren lockat flest elever till skolan. I dag är cirka 75 hästelever inskrivna i gymnasieskolan, därtill kommer elever från gymnasiesärskolan och tidvis också vuxenutbildning. De flesta kommer från Jönköpings län men där finns också elever från andra delar av landet.

– Personalens höga kompetens på skolans hästanläggning stämmer väl överens med det som krävs för att ge eleverna en bred utbildning inom hästbranschen. Vår hästutbildning är vida omtalad och erkänd för sin höga kvalitet, berättar Ola.

Innan byggstart ska nuvarande stall rivas för att ge plats åt det nya stallet som kommer att byggas på samma plats som nuvarande. Under pågående rivning och byggtid kommer skolans ridhus att användas för tillfällig uppstallning av skolans hästar, lagring av material med mera.

– Går allt enligt planerna kommer nuvarande stallbyggnad att rivas i månadsskiftet mars/april och förhoppningsvis kan det nya stallet stå klart redan innan 2019 års slut, säger Ola.

– Det kommer att bli en stökig period där det krävs mycket flexibilitet och tålamod från oss alla, men vi ser redan framför oss vilken fantastisk anläggning det kommer att bli. Målet är att vår hästanläggning kommer att bli ett föredöme för andra inom samma bransch, avslutar Ola.