Riddersbergs Ridhus

Efter skoltid finns det möjlighet för utomstående att rida i Riddersbergs ridhus mot köp av ridhuskort. Det finns också möjlighet att hyra hela ridhuset av Tenhults naturbruksgymnasium eller boka en bana, det vill säga en del av ridhuset.

Ridhuset är stort med de internationella måtten 40 x 80 meter. Skolan disponerar ridhuset mellan klockan 07.00–16.00 och därefter brukar det vara ledigt för de som har ridhuskort. Viktigt är att du alltid går in och tittar kalendern så att det inte är uppbokat. 

Riddersbergs ridhuskalender 

Avgifter för ridning i ridhuset

RidhuskortGällande en personGällande familj*
Enstaka tillfälle 100 kr -
1 månad 400 kr 700 kr
2 månader 500 kr 875 kr
3 månader 700 kr 1225 kr
4 månader 900 kr 1575 kr
5 månader 1100 kr 1925 kr
6 månader 1300 kr 2275 kr
12 månader 2400 kr 4200 kr

Obs! månadskorten gäller från och med angivet datum.
*Familj avser två eller fler personer som bor på samma adress.

Hyra en bana

Ridhuset är uppdelad på tre banor. Endast en bana kan vara bokad per tillfälle.

Kostnad för att hyra en bana 

160 kronor per timme inklusive moms.

Hyra hela ridhuset

Kostnad för att hyra hela ridhuset 

315 kronor per timme inklusive moms. 

2500 kronor + 25 % moms för heldag.

Hyra skolsalen i ridhuset

Vi hyr också ut vår stora skolsal för föreläsningar eller liknande. Den ligger i direkt anslutning till ridhuset med stora fönster in mot manegen.

Kostnad för att hyra skolsalen

650 kronor + 25 % moms för en kväll.

750 kronor + 25 % moms för heldag.