Till dig som rider i skolans ridhus

Bilden visar en blå vägskylt med texten Riddersberg.

Nu äntligen ska Tenhults naturbruksgymnasium snart påbörja byggnationen av det nya stallet i Riddersberg! Redan under mars månad flyttar vi skolans hästar och förråd av material in i ridhuset för att stallet ska bli tömt i god tid innan själva rivningen sätter igång i början av april.

OBS! FRÅN OCH MED ATT SKOLHÄSTARNA ÄR FLYTTADE TILL RIDHUSET ÄR DET ABSOLUT FÖRBJUDET ATT LÖSGALLOPERA DÄR INNE!

Begränsad tillgänglighet till ridhuset

Eftersom vi bygger ett tillfälligt stall i ridhuset så kommer det att påverka verksamheten där, både för skolan och för dig som brukar rida där på kvällar och helger. Ungefär en tredjedel av ytan blir upptagen för skolans hästar och förråd, och kommer att avskärmas med staket. För ridning återstår ca 60 x 40 m.

Vi är naturligtvis måna om att du under byggtiden ändå ska kunna använda vårt ridhus i största möjliga mån, men att det också ska vara en säker plats under tiden, både inne i ridhuset och utanför.

Det blir en stor byggarbetsplats och framkomligheten blir begränsad, vi behöver alla visa respekt och tålamod. Själva byggtiden beräknas ta ungefär ett år.

Ändrade öppettider

Förutom att ridytan blir begränsad så påverkas också öppettiden i ridhuset. Detta beror på att skolans hästar står uppstallade där och att vi kommer att ha ett förråd med allt vårt material. Det blir också begränsad möjlighet att boka banor, vilket görs via Eva Ingesson precis som vanligt. 

Obs! När ridhuset inte är tillgängligt för ridning kommer det att vara låst.

Kolla alltid ridhuskalendern för senaste nytt

Ridhusschemat kommer troligtvis att ändras under byggperiodens gång så ta alltid för vana att gå in och titta på sidan "Riddersbergs ridhuskalender". Där hittar du de senaste uppdateringarna gällande ridhustider samt om där finns lediga banor. 

Direktlänk till Riddersbergs ridhuskalender med mer information om vilka dagar och tider som Tenhults naturbruksgymnasiums ridhus är tillgängligt. 

Respektera också att ridning på skolans travbana är inte tillåtet.

Vänliga hälsningar, skolans ledning.