Tidsschema för studentdagen

Observera att nedan studentprogram enbart gäller för studentdagen den 14 juni och avgångseleverna i de treåriga programmen.

Studentfotografering

08.00   21D

08.20   21H

08.40   21L

Examensfrukost

09.00   Studentfrukost i matsalen för avgångsstudenterna och deras mentorer och klassföreståndare.

Avslutningshögtid i idrottshallen

10.00   Studenterna och personalen samlas i idrottshallen för avslutningstal, stipendieutdelning, betygsutdelning, mösspåtagning med mera.

11.15   Samling i huvudbyggnad inför utspringet.

Utspring

11.30   Utspring från huvudentrén där avgångseleverna springer ut klassvis. Mottagning av studenterna sker utanför huvudbyggnaden.

OBS! Endast konfetti av nedbrytbart papper är tillåtet!