Tenhults naturbruksgymnasium får miljöpris

Ola Lundmark, verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium och Johan Göransson, skolans miljöombud.
Ola Lundmark, verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium och Johan Göransson, skolans miljöombud kommer att ta emot miljöpriset i samband med regionfullmäktiges möte den 2 oktober.

Tenhults naturbruksgymnasium tilldelas Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning för sitt arbete för ökad kompetens och miljöförbättrande åtgärder som genomsyrar hela verksamheten.

– Jag känner en oerhörd glädje och stolthet över att vi får ta emot ett så åtråvärd pris som miljöpriset och att skolans långvariga arbete inom hållbar utveckling uppmärksammas, säger Ola Lundmark verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium.

Miljöförbättrande åtgärder

Redan 1997 blev Tenhults naturbruksgymnasium KRAV-certifierad och bedriver sedan dess ekologisk inriktning inom både lantbruk och trädgård. Skolan var också först av alla verksamheter inom Region Jönköpings län med att införskaffa en elbil, som ett led i att gynna miljön. 

Andra miljöförbättrande åtgärder som genomförts på skolan är till exempel den höga andelen ekologiska livsmedel som serveras i skolrestaurangen, byte till ledbelysning i ridhuset, byte till energieffektiva fönster samt installation av en ny och effektivare pelletspanna som värmer upp skolans byggnader. Likaså har matsvinnet minskat markant sedan skolan införde mindre storlek på tallrikarna och en ”slängfri matvecka” varje termin.

Långsiktigt hållbarhetsarbete kopplas till Agenda 2030

Skolan har även påbörjat ett mer långsiktigt och strukturerat arbete inriktat mot miljö- och hållbarhetsfrågor kopplade till Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Klassråden diskuterar målen och ger förslag till skolkonferensen som beslutar om eventuella aktiviteter eller åtgärder. På sikt kommer detta att bli en del av skolans verksamhetsplan och utifrån denna kommer tydliga uppföljningar kunna göras.

– Vi ser en stor vinst och pedagogisk finess med att använda oss av de globala målen för att höja våra egna mål inom arbetet med hållbar utveckling och samtidigt öka allas vår kompetens inom området, berättar Ola och fortsätter.

– Som exempel på detta kan nämnas en inplanerad miljödag nästa termin där planen är att servera mat som har lägre skadlig påverkan på vår miljö, arrangera föreläsningar och semiarier samt se över alternativa kommunikationsmedel och samåkning. Därefter sammanställer vi minskningen av koldioxid och växthusgas för dagen. Syftet med dagen är att både höja kompetensen bland elever och personal samt att var och en ska bidra till minskad miljöpåverkan. 

Prisutdelning

Ola Lundmark och skolans miljöombud Johan Göransson kommer att närvara den 2 oktober när priset delas ut i samband med regionsfullmäktiges möte. 

Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning ska stödja och uppmuntra ett bra miljöarbete inom verksamheter som finansieras av regionen. Prissumman på 30 000 kronor ska användas till fortsatt miljöarbete genom exempelvis kompetensutveckling, studiebesök eller liknande.