Skolstarten höstterminen 2022

Välkommen till ett nytt läsår på Tenhults naturbruksgymnasium! Här följer information om när höstterminen börjar för respektive årskurs.

Årskurs 1

Måndagen den 22 augusti kl 10.00 är det upprop för samtliga ettor. Samling i skolans idrottshall klockan 10.00.

Efter uppropet blir det information, rundvandring, utdelning av busskort, lunch med mera. Dagen beräknas vara slut cirka klockan 15.30.

Det är viktigt att du är på plats denna dag eftersom din närvaro innebär att du tackar ja till utbildningen. Om du av någon anledning inte kan närvara är det därför viktigt att du kontaktar oss. 

Glöm inte att ta med dig ditt antagningsbesked då detta gäller som biljett i kollektivtrafiken din första resdag till skolan. Gäller endast dig som är bosatt i Jönköpings län. 

Varmt välkommen till Tenhults naturbruksgymnasium! Vi hoppas verkligen att du kommer att trivas hos oss! 

Hitta till skolans idrottshall

Adressen till Tenhults naturbruksgymnasium är Huskvarnavägen 28, koordinaterna är 57.71713671710712, 14.320489721592967

På flygfotot nedan finns idrottshallen utmärkt, följ den röda pilen:

Introduktionsveckor

De första veckorna kallar vi för introduktionsveckor vilket innebär att större delen av undervisningen kommer att ske ute på respektive inriktning. Därefter börjar ordinarie schema med undervisning omväxlande på anläggningarna och i skolans huvudbyggnad.

Ett välkomstbrev med mer information skickas ut till alla ettor i början på juli. Vänligen fyll i blanketterna och returnera dem till oss i bifogat svarskuvert. 

Ansökan om boende

Mer information om skolans internat och om hur du ansöker om boende på skolans internat. 

Årskurs 2

Tvåorna inleder läsåret med självstudier den 22–23 augusti och läser sedan enligt schema från och med onsdagen den 24 augusti.  

Årskurs 3

Treorna inleder läsåret med APL och är tillbaka och läser enligt schema från och med 20 september.    

Gymnasiesärskolan årskurs 2-4

Gymnasiesärskolans elever i årskurs 2, 3 och 4 börjar onsdagen den 24 augusti och läser då enligt schema. Samling i Lillhaga.