Skolstart höstterminen 2024

Foto: BIld av Stefan Schweihofer från Pixabay

Välkommen till ett nytt läsår på Tenhults naturbruksgymnasium! Vi ser med spänning fram emot att träffa er alla – både nya och befintliga elever! Här följer information om när höstterminen börjar för respektive årskurs.

Årskurs 1

Upprop för samtliga ettor i skolans idrottshall måndagen den 19 augusti kl 10.00.

Efter uppropet blir det information, rundvandring, utdelning av busskort, lunch med mera. Dagen beräknas vara slut cirka klockan 15.00.

Det är viktigt att du är på plats denna dag eftersom din närvaro innebär att du tackar ja till utbildningen. Om du av någon anledning inte kan närvara är det därför viktigt att du kontaktar oss. 

Kom ihåg att ta med dig ditt antagningsbesked din första resdag till skolan då detta gäller som biljett i kollektivtrafiken (gäller endast för dig som bor i Jönköpings län). Du som är berättigad till länstrafikens skolkort får det första skoldagen.

Hitta till uppropet i skolans idrottshall 

Adressen till Tenhults naturbruksgymnasium är Huskvarnavägen 28, koordinaterna är 57.71713671710712, 14.320489721592967

På flygfotot nedan finns idrottshallen utmärkt, följ den röda pilen:

Årskurs 2

Tvåorna inleder läsåret med självstudier den 19 augusti och läser sedan enligt schema från och med tisdagen den 20 augusti.  

Årskurs 3

Treorna inleder läsåret med APL och är tillbaka och läser enligt schema från och med måndag 16 september.

Anpassad gymnasieskola årskurs 2-4

Elever i anpassad gymnasieskola årskurs 2, 3 och 4 börjar onsdagen den 21 augusti och läser då enligt schema. Samling i Lillhaga.